qb meaning and definition

qb meaning

của Queen's Bench một cấp của toà án tối cao Anh quốc.

qb meaning

Viết tắt của quarterback. chỉ người chơi chỉ đạo lối chơi tấn công của đội bóng và đưa bóng c ho các cầu thủ khác khi bắt đầu mỗi cuộc tấn công.

qb meaning

từ loại: danh từ
lĩnh vực: dạng rút gọn
ý nghĩa và cách dùng; trong Tiếng Anh QB là một dạng rút gọn, do đó, căn cứ vào các lĩnh vực khác nhau, chúng có thể có những ý khác nhau.
sau đây là một số ý nghĩa thông dụng và hay được dùng:
nghĩa một
Queen's Bench : tòa án nữ hoàng bao gồm tòa án hàng hải và tòa án thương mại dùng trong định chế pháp luật của vương quốc Anh
lĩnh vực pháp luật
nghĩa hai
Queens Bridge câu cầu nữ hoàng
lĩnh vực địa lý
nghĩa ba:
Quick Build - xây nhanh - là một kỹ thuật xây nhà sử dụng các vật liệu lắp ghép nhanh để hoàn thành công trình, ưu điểm của nó là thời gian xây dựng ngắn, khi không có nhu cầu sử dụng nữa có thể tháo dỡ để di chuyển sang công trình khoác.
lĩnh vực: xây dựng
nghĩa bốn:
Question Blank : câu hỏi điền vào chỗ trống - là một dạng bài tập rất phổ biến, trong đó sẽ có một hoặc một số dữ liêu còn để trống và yêu cầu được điền đầy đủ vào.
lĩnh vực giáo dục

Read also:

AA meaning and definition

The most commonly used type of battery

A_A meaning and definition

a "very" happy face/smiley

AA-12 meaning and definition

Probably one of the best shotgun in the world, But the worst gun in the video game "Call of Duty: Modern Warfare 2".

aa3 meaning and definition

Often used abbreviation for the popular vertical jump training program called 'Air Alert 3'

Aa3dy meaning and definition

A word which first originated in the middle east, (Arab Nations, Arabic) means that something or anything is normal or original, but in modern use of this word for north-American ARABS, now means that something is "sick", "ill", "cool", "chill"

ALL POPULAR WORDS IN A-Z


©2018 meaning127.com